Sinsen Konsertorkester

Vår historie

Sinsen Konsertorkester er et symfonisk korps med tilhørighet i bydel Grünerløkka. Korpset ble startet under navnet Løren Ungdomskorps i 1928, men da ”Sinsen-byen” var ferdig utbygd i 1935 byttet korpset navn til Sinsen Ungdomskorps.

I 1945 slo Sinsen Ungdomskorps seg sammen med Thomassens gutter – et korps grunnlagt av Per Thomassen i 1927. Korpset beholdt navnet Sinsen Ungdomskorps, og Leif Nagel, solotrompeter i Oslo filharmoniske orkester, ble korpsets dirigent. I 1957 byttet korpset igjen navn; denne gangen til Sinsen Musikkorps.

I 1963 ble korpset delt i to; et marsj- og paradekorps som tok navnet Sinsen Ungdomskorps, og et konsertkorps med navnet Sinsen Musikkorps. Det nye Sinsen Musikkorps representerte noe helt nytt i korpsbevegelsen: Det var Norges første rene konsertkorps og utviklet seg raskt til å bli et ledende symfoniske korpset i Norge.

Etter en ny navneendring i 2018 er Sinsen Konsertorkester i dag et korps i vekst, og har som mål å spille en aktiv rolle i lokalmiljøet. Siden høsten 2011 har vi jobbet med å utvikle korpset både musikalsk og sosialt, og vår visjon er Enestående opplevelser. Dette innebærer at vi skal legge til rette for gode musikkopplevelser for både utøvere og publikum gjennom varierte prosjekter gjennom hele året. Vi jobber mot profesjonalitet i alle deler av organisasjonen, der alle bidrar og tar ansvar.